Indeling trainingsavond


Wanneer we weer binnen gaan schieten (dat zal in de loop van september zijn, daarover zullen de leden via email worden geïnformeerd), willen we op dinsdagavond de training iets anders in gaan delen. Het eerste uur zal in het teken staan van de training en daarna is de mogelijkheid om zelf te schieten. We willen hiermee iedereen de kans geven om te trainen en daarna ook iedereen de gelegenheid te geven om zelf te schieten.

Er gaan dan wel een paar nieuwe regels gelden:

1. Tijdens de training is geen ruimte om vrij te schieten. Je volgt de aanwijzingen en het programma van de trainers. Dit doen we om de rust te bewaren zodat iedereen met aandacht de training kan volgen.
2. Vanaf 20.00 uur kun je vrij schieten. Er is dan geen begeleiding meer, maar je kunt gerust onderling afspreken om een heultje te schieten of zelf gericht te trainen.

Kortom, het schema ziet er als volgt uit vanaf het moment we weer binnen schieten:

Dinsdag
19.00 uur – 20.00 uur: training
20.00 uur – 21.00 uur: vrij schieten

Vrijdag
19.00 uur – 21.00 uur: vrij schieten